Ванчо Јаков

Роден 1964 во Кавадарци, Македонија.

Образование: Дипломирал на Факултетот за Уметност во Скопје во класата на професорот Радољуб Анастасов.Член е на ДЛУМ од 1987.

Изложби:
Самостојни:Скопје,Куманова,Битола,Сисак, Париз.
Групни изложби: Белград(1988); Панчево(1990); 1990; 1991; 1992; 1993; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000 во Скопје.

Награди:
- Академија за уметност во Скопје;
- 1990 Уметничка Галерија "Даут Пашин Амам" - Скопје;
- 1996 "Константин Мазев Коце" - Скопје;
- 1999"Љубомир Белогашки" од Музеј на град Скопје -Скопје.