Доне Милјаковски

Роден 1941 во с.Статица Грција.

едукација: Дипломирал 1967 на Академијата за Уметнички Дизајн во Будимпешта-Унгарија.Во 1968 се враќа во Скопје и истата година станува член на ДЛУМ. Од 1971 работи во МТВ.Заминал на студии во Париз во 1977. Во 1991 станува доцент на Факултетот за Ликовна Уметност во Скопје.Работи и живее во Скопје.

Изложби:
- Самостојни Изложби - Скопје,Куманово,Нови Сад, Охрид, Грознан, Будимпешта.
- Учествувал и на многу други изложби во Македонија и странство.