ЖАНИ Гелевска Велјаноска

Родена во Куманово, 1966 Дипломира на Факултет за ликовни уметности во Скопје во класа на Проф.Ана Темкова. Живее и работи како самостоен ликовен уметник во Лондон.