Михаил Камберов

Роден е 1952 Софија,Бугарија.

Едукација: Академија за Ликовна Уметност во Софија.

 

1993 - Почесен Член на "Autumn Salon in Paris"
1995 - Почесен член на Академијата за Модерни Уметности во Белгија;
Наградуван е со следниве награди :"CAVALIER";
Победнин на "GOLDEN PALM" и сребрен медал ;
Од 1997- Почесен член на Европскиот уметнички panel на Националнаа Уметничка Федерација на Франција и уметник на Европската Заедница;