Стефан Хаџи-Николов

Стефан Хаџи-Николов, акададемски сликар, е роден во 1955 година во Скопје.

Тој завршил на Педагошката академија, во Скопје. Член е на Друштво на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ) од 1984 година.

Неговата уметничка презентација во Македонија и ширум светот се протега на период од дваесеттите години.(мак сонце) Реализирал 32 самосојни изложби во Скопје, Нови Сад, Љубљана, Солун, Софија, Лондон, Албена, Париз, Анкара, Истанбул и во други градови.

Исто така Хаџи-Николов учествувал и на повеќе од 80 групни изложби во земјата и надвор, и е добитник на повеќе награди за сликарството.(3)