Контакт

Личност за контакт: Љупчо Жупан
Тел/факс: 00389 46 264 052 / Мобилен: 00389 70 232 459
E-mail: contact@bukefal.com.mk
Адреса: Св.Климент Охридски бр.54, Охрид, Македонија