Контакт

Личност за контакт: Љупчо Жупан
Тел/факс: Мобилен: 00389 70 232 459
E-mail: contact@bukefal.com.mk
Адреса: Св.Климент Охридски бр.54, Охрид, Македонија