Новости

 • Биенале на нациите

  Светот на уметноста се срекава во Венеција

   Биенале на Нациите е дизајниран настан што инволвира современо сликарство, скулптура, графика, видеоарт и керамича уметност на голем светски настан.Целта е да се направи еден пресек на тенденциите и  тековите на современата уметност презентирана од автори од целиот свет.

 • Јордан Манасијески изложува на 1 Интернационално Триенале во Верона Италија

  Јордан Манасијески на 1то Интернационално Триенале во Италија

 • Награда Микеланџело за македонскиот сликар Јордан Манасијески

  На 10 Декември 2015г. во Палата Кардинал Цеси во Ватикан во присуство на Италијанскиот културен естаблишмент се одржа голема прослава по повод 500 години од изработка на скулптурата Мојсеј од големиот Италијански уметник Микеланџело Бунароти .

   Во таа чест од Италијанскиот уметнички совет  студио за уметничка критика Русо, Ефето Арте и Серадифалко Издаваштво беа наградени современи уметници од цел свет.