Новости

 • Јордан Манасијески изложува на 1 Интернационално Триенале во Верона Италија

  Јордан Манасијески на 1то Интернационално Триенале во Италија

 • Награда Микеланџело за македонскиот сликар Јордан Манасијески

  На 10 Декември 2015г. во Палата Кардинал Цеси во Ватикан во присуство на Италијанскиот културен естаблишмент се одржа голема прослава по повод 500 години од изработка на скулптурата Мојсеј од големиот Италијански уметник Микеланџело Бунароти .

   Во таа чест од Италијанскиот уметнички совет  студио за уметничка критика Русо, Ефето Арте и Серадифалко Издаваштво беа наградени современи уметници од цел свет.

 • Макески изложува во Берлин

  Gallery Bukefal present the art of Makeski Goran on 17th. International Art Salon in Berlin, held from 30.05-21.06.2015.

    On this Art Salon exhibited Modern art and Contemporary artists.This Salon is under the auspices of the district Major of Berlin Mitte Dr.Christian Hanke. Makeski are gonna exhibited ink-drowings from the cycle "Urbanlife" and "Abstract"