Античкиот бел коњ

Димензии: 
26x35
Техника: 
Година: 
2019
Тематика: