Богатство кое го има насекаде

Димензии: 
24,5x34,7
Година: 
2008
Тематика: 
Уметник: