Импресија од Охрид

Димензии: 
80x100
Година: 
2017
Тематика: 
Уметник: