Канона-светлечка скулптура

Димензии: 
41x23x22
Техника: 
Година: 
2018
Тематика: 
Уметник: