Летен пејсаж

Димензии: 
50x65
Година: 
2020
Тематика: