Македонски народен театар

Димензии: 
29x45
Техника: 
Година: 
1989
Тематика: 
Уметник: