Мајка

Димензии: 
65x73
Година: 
1955
Тематика: 
Уметник: