Мртва природа со риби

Димензии: 
46x56
Техника: 
Година: 
1959
Тематика: