Опростување

Димензии: 
23x23
Техника: 
Година: 
2018
Тематика: