Пат на светлина спокој , мир

Димензии: 
75x100
Година: 
2011
Тематика: 
Уметник: