Пророкот на Маите

Димензии: 
42x30
Техника: 
Година: 
2017
Тематика: 
Уметник: