Реминисценции

Димензии: 
35x45
Техника: 
Година: 
2018
Тематика: 
Уметник: