Стара охридска кука

Димензии: 
45x35
Техника: 
Година: 
2014
Тематика: