Стариот пат

Димензии: 
34x42
Техника: 
Година: 
2009
Тематика: 
Уметник: