Студија за сликарот

Димензии: 
60x50
Година: 
2016
Тематика: