Projects

 • Стручното жири на престижното „Биенале на Нациите“ во Венеција го награди уметникот Јордан Мансијески со наградата за квалитет “REPORTING QUALITY JURY PRIZE”

  Стручното жири на престижното „Биенале на Нациите“ во Венеција го награди уметникот Јордан Мансијески со наградата за квалитет “REPORTING QUALITY JURY PRIZE”,односно стил кој е тенденција за новите текови во уметноста.

 • Биенале на нациите

  Светот на уметноста се срекава во Венеција

   Биенале на Нациите е дизајниран настан што инволвира современо сликарство, скулптура, графика, видеоарт и керамича уметност на голем светски настан.Целта е да се направи еден пресек на тенденциите и  тековите на современата уметност презентирана од автори од целиот свет.

 • Јордан Манасијески единствен преставник од Македонија на Интернационалното Биенале Медитеранео "МеАРТ " во Палермо, Италија

       

   

  Од 9 до 12 Март се одржува престижното Биенале за современа уметност со учество од преку 600 уметници од цел свет. Настан организиран од најпознатиот Италијански куратор за современа уметност Паоло Леви и Сандро Серадифалко во соработка со истакнати личности од светот на културата, сликарството, фотографија, и дизајн.

 • JORDAN MANASIJESKI

  ART of JORDAN MANASIJESKI

  Promotions Art of Manasijeski Jordan at: 2009 Salon D'Automne Paris France,(Nominated for Gran Prix) 2010 The World Gallery of Drawings Skopje,Macedonia (Special price) 2010 'Les Grandes Etoiles de Demain"​ per JCAA, Musee du LOUVRE,France

  Promotions Art of Manasijeski Jordan at:

 • Уметноста на Макески Горан

  The art of Makeski Goran will be promoted on international Art Exhibition "The Ways of Art" VII Edition

  in ROYAL Opera Arcade Gallery, Pall Mall, London

  Дел од уметноста на Макески Горан ке биде изложено на Интернационалната  изложба "Правци во Уметноста" 7 Издание во престижната РОЈАЛ Опера Аркада Галерија , Пал Мал, Лондон