Експресија во сино

Техника: масло на платно
Тема: пејсаж
Димензија:32х45
Година: 2012
Автор: Илија Пенушлиски

Shopping Cart