Перуанска јагода

Техника: масло на платно
Тема: Мртва Природа
Димензија : 39х28
Година : 2022
Автор: Славица Секулоски

Shopping Cart