Порта сонце и месечина

Техника: Масло на панел
Тема: апстракција
Димензија : 144 х 40
Година : 1966
Автор: Димитар Кондовски

Shopping Cart