Св.Ѓорѓија

Техника: Масло на платно
Тема: Пејсаж
Димензија : 110х90
Госдина : 2006
Автор: Глигор Чемерски

Shopping Cart