Триптих сонце

Техника: Масло на панел
Тема: апстракција
Димензија : 70 х 104
Година : 1966
Автор: Димитар Кондовски

Shopping Cart